banner

Patlamaya Dayanıklı Modüler Yapıların Avantajları Nelerdir?

Patlamaya Dayanıklı Modüler Yapıların Avantajları Nelerdir?

İnsan sayısının artması ve teknolojinin ilerlemesi ile enerji kaynaklarına olan talep daha da artmış ve talebi karşılamak için yeni enerji kaynakları keşfedilip var olanlar ise üretimi artırmıştır. Bunun sonucunda ortaya daha yeni  patlama riskleri çıkmıştır. Bu riskler, eskisinden daha büyük ve yıkıcı sonuçlara neden olmaktadır.

Patlama risklerinin ve yüklerinin artması işletmeleri,  yenilikçi ve daha sağlam ürünlere yönlendirmiştir. Bu ürünler patlamaya dayanıklı modüler binalardır. Dünyada Patlamaya dayanıklı modüller, tüm enerji santralleri, petrol-gaz rafinerleri, nükleer santraller ve kimya tesisleri gibi patlama riski olan kritik tesislerde sıklıkla kullanılmaktadır.

Kritik tesislerde, patlamaya dayanıklı yeni bir bina yapımı yada mevcut bir binayı patlamaya dayanıklı güçlendirmesi çok riskli ve maliyetli bir işlemdir. Tehlikeli saha içinde inşaat yapılması patlama riskini artırabilir. Ayrıca inşaat için, bazı zamanlar  sahada genel faaliyetlerin durmasına yol açar. Buda işletmeye büyük bir maddi kayıp getirebilir.

Artık patlamaya dayanıklı binalar için gelenekselleşmiş inşaat tekniği eskimiştir. Yerine modern patlamaya dayanıklı modüler yapılar kullanılmaya başlamıştır. Patlamaya dayanıklı modüler yapılar, fabrikada kısa sürede üretilip kullanılacağı alana kolaylıkla taşınır. Ayrıca yüksek patlama yüklerine karşı geliştirilebilir, modüler  kişiselleştirilebilen tasarım yapılabilir ve ekonomiktir.

Patlamaya dayanıklı binalar, diğer binalardan   tasarımları ile  farklı olsalarda aynı kurallara ve yönetmeliklere sahiptir. HARDSHIELD, talep edilen tüm özel şartlara göre bir tasarım oluşturulup üretim yapılabilmektedir. HARDSHIELD  ürünleri yalnızca hayat kurtaran değil kullanıcıya göre rahat, uyumlu bir ortam haline getirmek için tasarım öğelerini içeren bir konsept geliştirebilir.

Patlamaya dayanıklı modüler binalar için her zaman HARDSHIELD ile iletişime geçebilirsiniz.