banner

Patlamaya Dayanıklı Kapılar ve Patlama Mühendisliği

Patlamaya Dayanıklı Kapılar ve Patlama Mühendisliği

Patlamaya dayanıklı kapı üretimi öncesinde patlama basıncı, patlama süresi ve patlama tipinin bilinmesi gerekmektedir. Belirlenen parametrelere göre kapı tasarımı hazırlanır ve patlama analizi yapılır. Patlamaya dayanıklı kapıların,  UFC 3-3403-02’ye göre tasarımının yapılması gerekmektedir. Bu yayının amacı; patlayıcı maddelerin geliştirilmesi, test edilmesi, üretilmesi, depolanması, bakımının yapılması, değiştirilmesi, denetlenmesi, silahsızlaştırılması ve imha edilmesi için tesislerde kullanılan koruyucu yapılara yönelik tasarım yöntemlerini sunmaktır. Aksi taktirde tasarımsal hatalardan dolayı belirtilen patlama yükleri altında kapı koruyuculuk görevini yapamaz. Bu durumlarda oluşacak patlama ile birlikte can ve mal kayıpları gibi üzücü sonuçlar oluşabilir.

Ayrıca,  patlamaya dayanıklılık tasarımıyla beraber ankraj tasarımları da büyük önem arz etmektedir. İyi yapılmamış ankraj tasarımları patlama sırasında kapının yerinden oynamasına ve görevini yapamamasına yol açar.  Belirtilen patlama yükleri ve kapıya göre özel ankraj tasarımları hazırlanmalıdır.

Hardshield,  ürünleriyle birlikte patlama tasarımını, analizini, raporunu ve özel ankraj tasarımlarını hazırlayıp bir paket halinde teslim etmektedir. Patlamaya dayanıklı kapıları, normal kapılar gibi bir üründen ziyade kompleks bir sistem olarak düşünmek gerekmektedir.

Patlamaya dayanıklı kapılar,  patlama merkezinden dışa doğru genişleyen çok kısa süreli (milisaniye cinsinden ifade edilen) yüksek basınca direnmek üzere tasarlanır.  Basınçların yoğunluğu mesafe ile azalmaktadır.  Ancak, nükleer patlamalar gibi bazı istisnalarda söz konusudur. Nükleer patlamalar da uzun süreli (saniye cinsinden) patlamalar ve yangınlar mevcuttur.  Bir patlama meydana geldiğinde, gaz halindeki bir ortamda şiddetli bir enerji salınımı olur. Bu, o ortamda ani bir basınç artışına neden olur. Basınç bozukluğu "patlama dalgası" olarak adlandırılır. Patlama dalgasının kapıya ulaştıktan sonra yüzeyde dağılım gerçekleştirir. Bunlar genellikle şunlardan oluşmaktadır;

  • Patlayıcı madde türü ve enerji çıkışı,
  • Patlayıcının mesafesi,
  • Patlama dalga basıncı,
  • Kapının kurulduğu yapı veya zemin ile etkileşimi.

Daha fazla patlamaya dayanıklı kapı konusunda bilgi almak isterseniz bize daima ulaşabilirsiniz.