banner

Yangın Mühendisliği

Yangın Mühendisliği
Yangın Mühendisliği

HARDSHIELD, açık deniz ve kara yapıları için pasif yangın korumasını optimize etmeye yönelik en ileri metotları geliştirilmiştir. Yangın Analizi ve Yangından Korunma Optimizasyonu hizmetlerinin önde gelen sağlayıcısıdır.

Mühendislerimiz, benzersiz analiz yaklaşımları kullanarak Meksika Körfezi, Kuzey Denizi, Avrupa, Orta Doğu, Avustralya, Alaska ve Asya'da birçok yangın analizi ve PFP optimizasyonu çalışmaları gerçekleştirmiş ve bu konularda kapsamlı deneyime sahiptir. Betonarme ve çelik yapıların yangın analizini ve yangın kazası değerlendirme çalışmalarını yapmışlardır. Bu çalışmalar, içinde konut yapıları, fabrikalar, kimya tesisleri, rafineriler, atık arıtma tesisleri, tüneller gibi yapılar bulunmaktadır.

Yangın kazaları değerlendirme çalışmalarında yangın hasarları;

  •  Laboratuvar testleri ve
  •  Saha gözlemleriyle belirlenmiştir.

Ayrıca, yangından hasar gören yapıların güçlendirme çalışmaları içinde hizmet verilmektedir. Yangın mühendisliği alanındaki hizmetlerimiz;

  • Üst yapı yangına müdahale değerlendirmesi.
  • Yangından korunma optimizasyon çalışmaları.
  • Yangın duvarı analizi ve tasarımı.
  • Yaşam alanları, kontrol odaları, elektrik binası ısı transferi ve termal tepki analizi.
  • Depolama tank ve boruların yangın analizi.
  • Yangın riski azaltma çalışmaları.
  • Yangın hasarı tespiti. 
  • Yangından hasar gören yapıların güçlendirilmesi.