banner

Depolama Tanklarının Sismik Performans Analizi

Depolama Tanklarının Sismik Performans Analizi
Depolama Tanklarının Sismik Performans Analizi
Depolama Tanklarının Sismik Performans Analizi

Sismik tehlike, atmosferik ve depolama tankları için en önemli doğal tehditler arasındadır. Sismik bir olay yangın ve patlama gibi olaylara yol açarak domino etkisine neden olabilir. Bölgenin sismik tehlike eğrileri kullanılarak sismik yükler hesaplanır. Bu bölgenin sismik tehlike değerleri, çeşitli geri dönüş periyotları için maksimum yer ve spektral ivme değerleri Ulusal Deprem (TDY-2018) standartlarından alınıp hesaplanır.

Depolama ve atmosferik tankların depreme karşı davranışını belirlemek için taban kesme, devrilme momentine çalkalanma (sloshing) etkileri hesaplanmalıdır. Boru tank bağlantıları ve depolama tankı depreme karşı incelenmeli ve depremin oluşturabileceği hasarlardan dolayı olası sızıntı etkisi yani domino (knock-on) etkisi olarak kabul edilmelidir. Böylece sismik aktivitenin tüm potansiyel sonuçları dikkate alınmalıdır. Küresel tanklar için potansiyel deprem hasarlarından önemlileri aşağıda sıralanmıştır:

  • Kolon burkulması
  • Çelik çapraz elemanların hasar görmesi
  • Boru hatlarının hasar görmesi
  • Kaynak / cıvata bağlantılarının kopması
  • Korozyon

Japonya’daki Chiba vilayetindeki Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) için küresel depolama tanklarında yangın ve patlama kazası, 2011’de Büyük Doğu Japonya deprem yer hareketi nedeniyle meydana gelmiştir. O sırada havayı boşaltmak için su ile doldurulmuş olan küresel bir tankın kolonlarını desteklemek için yapılan çapraz elemanlar, sismik atalet kuvveti tarafından kırıldı. Daha sonra, artçı şoklar tarafından kolonların burkulması meydana geldi. Küresel tanklarda sismik etkilerin tetiklediği (domino etkisi) yangın ve patlamalar 10 gün boyunca aralıksız sürmüştür.

  Sismik performans analizi, TDY-2018’e uyumlu olacak şekilde deprem kayıtları yönetmelikteki tanıma uygun olarak seçilerek zaman tanım alanında üç boyutlu analiz (time-history analysis) yapılır. Bu kapsamda, tank-sıvı etkileşiminin bütün doğrusal olmayan (nonlineer) davranış kaynaklarını göz önüne alabilen sonlu elemanlar yöntemi (FEM)  kullanan LS-Dyna veya Abaqus yazılımı ile sıvı ihtiva eden üç boyutlu küresel tankların, deprem yükleri altında nonlineer davranışları incelenir.

Daha fazla bilgi için bize ulaşınız.