Tank Bütünlük ve Sağlamlık Analizleri

Anasayfa / Tank Bütünlük ve Sağlamlık Analizleri

TANK BÜTÜNLÜK ve SAĞLAMLIK ANALİZLERİ (Storage Tank Integrity Assessment)

Hizmet için Uygunluk (FFS, Fitness for Service) standardları sayesinde tank bütünlük ve sağlamlık analizleri ve değerlendirmelerini yapılabilmekte ve gelişmiş teknikler kullanılabilmektedir. Tank bütünlük ve sağlamlık analizleri sayesinde korozyon, duvar burulması, çatlama, metal yorgunluğu ve bunun gibi yaygın hasar mekanizmaları görüldüğünde artık otomatik olarak pahalı onarım yapılmamaktadır. Hizmet için Uygunluk (FFS, Fitness for Service) yöntemleri ve ileri mühendislik analizleri ile gerekli denetimler sırasında toplanan dataları kullanarak ve ek denetimin gerekli olup olmadığı belirlenir, en uygun tamir yöntemleri tanımlanır.

Bütünlük ve Sağlamlık Analizleri(Storage Tank Integrity Assessment) aşağıda bazıları listelenen avantajları sağlar.

  • API 653’e göre duvar ve/veya taban onarımının ardından atmosferik depolama tankları için hidrotest muafiyetleri
  • Yer üstü depolama tanklarının çökmelerinin hesaplanması
  • Çok çeşitli hasar mekanizmalarını göz önünde bulundurarak kalan yaşam tahminleri de dahil olmak üzere hizmet-için uygunluk hesabı yapılır.
  • Sabit çatı tasarım validasyonu
  • Deprem risk değerlendirmesi
  • Korozyon hasarı değerlendirmesi
  • Kırılma/Göçme öncesi sızıntı değerlendirmesi
  • Kenar oturumlarının analizi
  • Bakım ve kontrol için öneriler ve bunların optimizasyonu